”Hvordan ligger vi an med snøryddingen?”

Call&Reports GPS-system for vintervedlikehold av veg gir deg raskt en oversikt over hvor alle ressurser til enhver tid befinner seg, hva og hvor mye som er utført og hva som gjenstår.

Ved hjelp av den informasjonen kan du følge opp om aktivitetstidene oppfylles, og om nødvendig omfordele ressursene til prioriterte områder.