Bruksområder

Vedlikehold av veg

Snørydding, strøing og salting

Brøyting, strøing og salting

Ved brøyting, strøing eller salting kan dere følge hele innsatsen via Call&Report, fra når sjåførene kalles ut til innsatsen startes og etter hvert avsluttes. Gjennom avviksrapporter ser dere hvilke eventuelle hindringer mannskapet møter under snørydding. På den måten får dere god oversikt over innsatsen, og kan se om responstider og aktivitetstider overholdes.

Gatefeiing

Gatefeiing

Med Call&Report bekrefter dere at alle gater som skal feies blir feiet, og at det skjer med rett regelmessighet. Du følger enkelt opp hvor effektivt dere bruker ressursene: Hvor mye feier feiemaskinene i forhold til tid i transport eller stillestående? Via vår hastighetsanalyse sikrer dere også at arbeidet utføres i rett hastighet, og med god kvalitet.

Rensing av gatesluker

Tömming av sluk

Når dere skal tømme gatesluker kan personalet utrustes med bærbare GPS-sendere, der knapper kan benyttes til å markere hvilke gatesluker som er tømt eller ikke tømt. Hvis dere i stedet bruker appen, kan ytterligere informasjon og bilder innrapporteres. Informasjonen lagres i Call&Report i tabellvisninger og kart.

Reparasjon av hull og sprekker

Om våren forårsaker telen sprekker og hull som må repareres. Call&Report gjør det lett å innrapportere feil og mangler som oppdages ved inspeksjon av vei. Den som inspiserer legger til informasjon og bilde sammen med hvert enkelte avvik som innrapporteres. Grunnlaget blir deretter en rapport for den som skal utføre reparasjonene.

Sandopptak

Når vinterens snørydding, strøing og salting er over, tar vedlikeholdet av barmark over. Når sand feies opp vil dere ved hjelp av Call&Report enkelt kunne se hvilke gater som er feiet og hva som gjenstår. I tillegg får dere frem ressursbruken. Via vår hastighetsanalyse sikrer dere at arbeidet utføres i rett hastighet, og med god kvalitet.

Grøfterensing og kantklipping

Med Call&Report får dere raskt frem informasjon om hvilke arealer som er gjennomført og når det ble gjort. Du bekrefter at alle arealer som skal renses og klippes er gjennomført, og kan se tidsforbruk og eventuelle stopp langs veien. Data som logges i Call&Report gir også grunnlag for eventuelle skadesaker som kan oppstå, f.eks. innrapporterte steinsprang.

Ishøvling og bortkjøring av snø

Ved langvarig snøbelegg og store snømengder legges tid og ressurser på ishøvling og bortkjøring av snø. I Call&Report får du full oversikt over nøyaktig hvor mange oppdrag av denne typen som er utført, og hvor mye ressurser dere legger på dem.

Inventering

Call&Report forenkler inventeringsarbeidet ditt vesentlig. Avvik og iakttagelser kan raskt og enkelt innrapporteres, og deretter hentes ut som en aktivitetsrapport, f.eks. i forbindelse med inventering av belysning og skilter.

Parkvedlikehold

Gressklipping

Gressklipping

Med Call&Report får dere raskt frem informasjon om hvilke grøntarealer som er klippet, og når det ble gjort. Du kan bekrefte at alle arealer er fullførte og hvor lang tid arbeidet tok.

I Call&Report har du videre et godt grunnlag for å følge opp nyttegraden for ressursene dere har, opprette kostnadsberegninger foran en ny sesong eller opprette rapporter ved eventuelle skadesaker.

Inspeksjoner

Inspeksjoner

Call&Report hjelper dere å dokumentere, kontrollere og planlegge inspeksjoner og kvalitetssikre arbeidet dere gjør. Når dere har utført f.eks. lekeplasskontroll, kontroll av trær, inspiserer parkbenker eller badeplasser, så kan dere raskt og enkelt innrapportere status og avvik. Den innrapporterte informasjonen kan deretter brukes som grunnlag for tiltaksplaner.

Inventering

Inventering

Call&Report forenkler alle typer inventeringsarbeid. Arbeidet registreres automatisk med stedsinformasjon, dato og klokkeslett, og avvik eller iakttagelser innrapporteres enkelt med et knappetrykk. Gjøres innrapporteringen via appen, kan man også sende inn kommentarer, statusinformasjon og legge ved bilder. Informasjonen lagres i Call&Report, og kan brukes for å opprette en tiltaksplan.

Tømming av avfallsbeholdere

Når du tømmer avfallsbeholdere kan du med et enkelt knappetrykk innrapportere hver gang en beholder eller hundelatrine har blitt tømt. Slik får dere et sammendrag over hvilke som er tømt, når det ble gjort og hvem som gjorde det. Dermed har du full oversikt over at alt som skal tømmes også blir tømt regelmessig.

Vedlikehold av plantearealer

I Call&Report ser du raskt og enkelt hvilke arealer dere har renset, når det ble gjort, hvem som utførte arbeidet og hva som gjenstår å rense.

Du kan enkelt bekrefte at alle arealer som skal renses også har blitt renset, og dere får også et sammendrag over tidsforbruket.

Ugressbekjempelse

Ved mer ressurskrevende ugressbekjempelse på større arealer som grus- eller harde flater, så kan dere med fordel bruke Call&Report for å få et overblikk over arbeidet. Call&Report dokumenterer hvilke områder som er fullført, når det ble gjort og hvor mye ressurser det krevde.

Eiendomsdrift

Brøyting, strøing og salting

Brøyting, strøing og salting

Ved brøyting, strøing eller salting kan dere følge hele innsatsen via Call&Report, fra når sjåførene kalles ut til innsatsen startes og etter hvert avsluttes. Gjennom avviksrapporter ser dere hvilke eventuelle hindringer mannskapet møter under snørydding. På den måten får dere god oversikt over innsatsen, og kan se om responstider og aktivitetstider overholdes.

Gressklipping

Gressklipping

Med Call&Report får dere raskt frem informasjon om hvilke grøntarealer som er klippet, og når det ble gjort. Du kan bekrefte at alle arealer er fullførte og hvor lang tid arbeidet tok.

I Call&Report har du videre et godt grunnlag for å følge opp nyttegraden for ressursene dere har, opprette kostnadsberegninger foran en ny sesong eller opprette rapporter ved eventuelle skadesaker.

Feilkorrigering og reparasjoner

Feilkorrigering og reparasjoner

Call&Report gir dere et godt overblikk over påbegynt og utført arbeid. Reparatøren kan utrustes med en GPS-sender eller app som automatisk registrerer start- og sluttider, og ved hvilken eiendom arbeidet ble utført. Via appen kan reparatøren også innrapporter tilleggsinformasjon som f.eks. fullføringsgrad, notater, bilder m.m.

Vaktrunder

Ved inspeksjon av eiendom kan dere bruke Call&Report til å planlegge og dokumentere vaktrundene dere gjør. Med vår app kan dere opprette inspeksjonsprotokoller som dere fyller ut på stedet. Det er også mulig å innrapportere status, f.eks. i form av ulike poengskalaer. I Call&Report får du da en god oversikt over hva som trenger å gjøres i de ulike byggene.

Inspeksjoner og inventering

Call&Report hjelper dere å dokumentere, kontrollere og planlegge inspeksjoner og kvalitetssikre arbeidet dere gjør. Når dere utfører kontroll av trær, eller inspiserer parkbenker eller badeplasser, så kan dere enkelt og praktisk innrapportere status og avvik. Gjøres innrapporteringen via appen, kan man også sende inn informasjon som kommentarer, status og bilder.