GPS-system for vintervedlikehold

Call&Report er et praktisk og effektivt GPS-system for planlegging, styring og oppfølging ved vintervedlikehold av veg, og andre virksomheter som parkvedlikehold og eiendomsdrift. Call&Report er markedsledende innen sitt segment – over 160 kommuner og entreprenører i Skandinavia og Europa bruker Call&Report. Ved hjelp av vårt system kan de sikre optimal bruk av skattepenger, vise et høyt servicenivå for sin oppdragsgiver og garantere en bra levering.

Hva er Call&Report?

Z

Planlegg arbeidet

 • Forhåndsdefiner distrikter og ruter foran sesongstart
 • Kategoriser oppdrag i ulike aktivitetstyper
 • Gruppere personell

Overvåk i sanntid

 • Formidle oppdrag og følge opp svar og responstider

 • Følg pågående oppdrag i kartvisninger på detaljnivå eller i oversiktskart

Følg opp historisk

 • Opprett fakturakontroller ved hjelp av detaljert grunnlag

 • Opprett skaderapporter for forsikringssaker

 • Kontroller responstider

Call&Report i tall

kunder i Skandinavia og Nord-Europa

rapporterende GPS-enheter og apper

registrerte GPS-posisjoner per år

Bruksområder

Vintervedlikehold av veg

Vintervedlikehold av veg

Vintervedlikehold av veg

 • Brøyting
 • Strøing og salting
 • Tömming av sluk

Vår, sommer og høst

 • Grøfterensing
 • Kantklipping
Parkvedlikehold

Parkvedlikehold

 • Gressklipping
 • Inspeksjon av lekeplasser/badeplasser
 • Kontroll av trær
 • Tømming av avfallsbeholdere
 • Inventering av belysning
 • Vanning
 • Rensing av bed
Vedlikehold av eiendom

Vedlikehold av eiendom

 • Feilmeldinger
 • Reparasjoner
 • Gressklipping
 • Snørydding/Strøing/Salting
 • Snømåking
 • Fakturagrunnlag
 • Oppfølging av ressursutnyttelse

Utkallingsfunksjonen sparer mye tid for oss ved utkalling av våre kjøretøy for vintervedlikehold.

Arbeidsleder, Köpings kommune

Call&Report er perfekt for vårt formål ettersom vi bruker det både ved vintervedlikehold og ved sommerdrift.

Driftssjef, Mjölbys kommune

Ved undersøkelse av personskader, men også ved skader på eiendom, så har kvalitetssikringen som Call&Report gir medført reduserte kostnader.

Veiingeniør, Umeå kommune

Det beste med Call & Report er at jeg har full oversikt over hvordan personalet og UE ligger an med brøyting/strøing. Basert på dette kan jeg i god tid omfordele ressursene til et område som ligger etter. 

Driftssjef, Oxelösunds kommune

GPS-systemets funksjoner

GPS-sender eller app

GPS-sender eller app

Du kan tilpasse ditt valg av utstyr etter oppdrag og personell. Call&Reports GPS-system for vintervedlikehold av veg gir deg stor fleksibilitet med utstyr: Velg mellom bærbar GPS-enhet, fastmontert GPS-sender eller en app i mobilen (tilgjengelig både for iOS og Android).

Skreddersy datainnsamlingen

Skreddersy datainnsamlingen

Personell, dato, start- og stopptider og GPS-spor logges automatisk for alle utførte oppdrag. I tillegg kan du komplettere informasjonen ved å la personalet registrere materialmengder, avvik, hinder, hull i veien og ta bilder m.m.

Forsikringssaker og skaderapporter

Forsikringssaker og skaderapporter

Ble veistrekningen der ulykken skjedde behandlet før eller etter ulykken? Var responstiden korrekt? Befant brøytebilen seg i nærheten av skaden som ble rapportert?

Få full kontroll over slike spørsmål med vår skaderapport.