Produkt

GPS-system for vintervedlikehold av veg

GPS-sender eller app

GPS-sender eller app

Call&Report registrerer aktiviteter ved hjelp av sitt GPS-system for vintervedlikehold av veier. Ettersom ulike virksomheter har ulike krav og behov, så tilbyr vi selvsagt ulike typer GPS-utstyr:

  • bærbare GPS-sendere
  • fastmonterte GPS-sendere
  • app (for både iOS og Android)

Du behøver ikke å velge kun en type utstyr, og kan blande fritt innen din virksomhet. De ulike typene av utstyr har ulike fordeler og funksjoner. De bærbare GPS-senderne er f.eks. svært brukervennlige og enkle å flytte mellom kjøretøy. De fastmonterte senderne kan i sin tur kobles til utstyr i kjøretøyet, f.eks. veiskrape eller sandspreder, for å automatisk logge når utstyret er i gang.

Vår app tilbyr ytterligere funksjoner som f.eks. rutekart for sjåførene og mulighet til å sende inn bilder og kommentarer ved innrapportering av hinder, hull i veien, skjeve skilt m.m.

Logging av aktiviteter

Logging av aktiviteter

Både de bærbare og de fastmonterte GSP-senderne logger automatisk når senderen begynner å bevege seg. Benytter dere i stedet vår app, rapporterer personalet selv inn via appen når et oppdrag startes. Alle loggede aktiviteter i GPS-systemet kan følges opp via nettet og inneholder informasjon om personell, aktivitetstype, dato og tider samt GPS-spor. Hvis innrapporteringen gjøres via appen kan man registrere ytterligere informasjon som f.eks. materialmengde, distrikt, prosjektnummer og bilder.

Som arbeidsleder følger du enkelt og smidig oppdragene på nettet. I Call&Reports kartvisninger får du raskt overblikk over hvilke oppdrag som er startet, avsluttet eller venter på aktivitet – alt oppdateres i sanntid. Fargemarkørene i kartvisningen hjelper deg å identifisere ulike typer aktivitet, f.eks. snørydding, strøing og salting. Flaggsymbolene viser hvor punkttiltak eller avvik er innrapportert.

Alle loggede aktiviteter kan eksporteres i PDF-, Excel- eller Shape-format.

Rapportering av punkttiltak

Rapportering av punkttiltak

Personell kan raskt og enkelt innrapportere ulike punkttiltak, avvik eller iakttagelser – f.eks. tømming av gatesluker, hinder eller hull i veien – langs veien. Det eneste som kreves er et knappetrykk. Informasjonen registreres og vises som et flagg i Call&Report.

Via appen kan hvert slikt flagg også registreres sammen med et bilde og tilleggsinformasjon.

Dere kan selv styre hvilken informasjon som skal hentes inn når et flagg innrapporteres, og på den måten opprette regelrette inspeksjonsprotokoller.

På den bærbare GPS-senderen kan knapper forhåndsprogrammeres til å registrere ulike flaggtyper som f.eks. hull i veien, ødelagt belysning, hinder m.m.

Flaggfunksjonen kan brukes av arbeidsleder ved inspeksjoner eller inventeringer, eller av den som har utført et oppdrag.

Alle loggede flagg kan eksporteres i PDF-, Excel- eller Shape-format.

Funktioner

Grunnlag ved forsikringssaker

Grunnlag ved forsikringssaker

Ble veistrekningen behandlet før eller etter ulykken inntraff? Hvor befant brøytebilen seg når den anmeldte skaden oppsto? Dere får svar på alle slike spørsmål ved hjelp av vår skaderapport.

Ved hjelp av Call&Report får dere ut informasjon om, og i så fall når, et kjøretøy har befunnet seg ved ulykkesstedet, og detaljer som kjørt hastighet, kjøreretning og hvilken aktivitet (f.eks. høvling, brøyting m.m.) som ble utført på det aktuelle stedet. Dette er verdifull informasjon for dere i en forsikringssak hvor det ofte er vanskelig å vite nøyaktig hva som har skjedd, og det står ord mot ord.

Utkalling ved snørydding

Utkalling ved snørydding

Med Call&Reports utkallingsfunksjon kan dere enkelt formidle oppdrag til grupper eller et enkelt individ. Personer som kalles ut blir oppringt, får sitt oppdrag opplest og må bekrefte at de aksepterer oppdraget. Når et oppdrag startes opp registreres responstiden. Alle detaljer og bekreftelser logges og kan følges opp i en oversiktlig visning.

En normal utkallingsprosedyre tar i gjennomsnitt 2,5 minutter, uansett hvor mange som kontaktes – samtalene går ut parallelt. Ved å la Call&Report formidle oppdragene sparer dere verdifull tid, og både personell og entreprenører kommer seg raskere i arbeid.

Ruteplanlegging og linjelag

Ruteplanlegging og linjelag

I Call&Reports GPS-system for vintervedlikehold av veg kan oppdrag fordeles og kompletteres med rutebeskrivelser for distriktene som skal behandles. I vår app kan du velge å vise veiene som skal behandles med spesiell fargemarkering gjennom et linjelag på kartet. Når ruten kjøres vil det kjørte sporet tegnes opp over linjelaget, og viser hvilke deler som er utført. Dette skjer i sanntid slik at både sjåfør og arbeidsleder kan kontrollere ruten. Man kan også hente ut tidsrapporter basert på hvor lenge en forhåndsdefinert rute er blitt behandlet (f.eks. brøytet), eller hvor stor del (i antall km) av ruten som er utført.

Oppfølging i sanntid

”Hvordan ligger vi an med snøryddingen?”

Call&Reports GPS-system for vintervedlikehold av veg gir deg raskt en oversikt over hvor alle ressurser til enhver tid befinner seg, hva og hvor mye som er utført og hva som gjenstår. Ved hjelp av den informasjonen kan du følge opp om aktivitetstidene oppfylles, og om nødvendig omfordele ressursene til prioriterte områder.

Etteranalyse

I Call&Report kan du følge opp og analysere utførte oppdrag på både lang og kort sikt. Call&Report gir deg f.eks. raskt svar på hvor mange oppdrag som er utført i sesongen, og hvor mange timer det er brukt på ulike aktiviteter i de ulike områdene. Ved hjelp av data i GPS-systemet blir det enklere å evaluere sesongen for vintervedlikehold, beregne kostnader foran neste sesong og identifisere effektiviseringstiltak.

Oppfølging ved hjelp av geofence

Har du behov for å analysere og evaluere oppdrag og ressurser for et spesifikt område i et større distrikt? I Call&Report kan du tegne opp geofence og hente rapporter om utførte aktiviteter og kjøredata for hvert enkelt område. Slik blir det enkelt å hente ut data på f.eks. hvor mye tid som er brukt på snørydding av en parkeringsplass i en viss periode, eller hvor mange timer det er brukt på å feie en skolegård i løpet av en sesong.

Rapporter og analysegrunnlag

Call&Report kan skape mange ulike rapporter og eksporter – alt fra detaljert fakturagrunnlag til en tiltaksliste basert på innrapporteringer fra en inspeksjonsrunde. Med ulike filterfunksjoner kan du hente ut rapporter for f.eks. en viss periode, aktivitetstype eller personell.

Fakturakontroll og fakturagrunnlag

Det er enkelt å opprette rapporter for fakturagrunnlag og fakturakontroll i Call&Report. I rapporten presenteres informasjon om gjennomført strekning, kjøretider og aktivitetstype i detalj, og informasjonen kobles mot ev. forhåndsdefinerte ruter.

Inspeksjon og inventering

Punkttiltak, avvik eller iakttagelser som f.eks. tømming av gatesluk, hull i veien eller hinder, kan raskt registreres langs veien med et enkelt knappetrykk. Med vår app kan dere også opprette protokoll for inspeksjon av f.eks. lekeplass, trær og badeplasser, eller for inventering av belysning, avfallsbeholdere, skilter m.m.

Tyveribeskyttelse

Med Call&Reports GPS-system for vintervedlikehold av veg ser du umiddelbart om en ressurs ”forsvinner”. Dere kan f.eks. enkelt spore i kartet hvor ressursen befinner seg og hvordan den har forflyttet seg.

Import

Call&Report har en importfunksjon for å forenkle registrering av personalopplysninger (personell) i systemet, og er praktisk ved oppstart eller foran ny sesong.

Enkel omstilling ved sesongbytte

Dere bytter enkelt konfigurasjon i Call&Report slik at samme GPS-sender eller app-utstyr som ble brukt forrige sesong (f.eks. vintervedlikehold av veg) nå kan innrapportere oppdrag koblet til den nye sesongen.