Nå kan du bruke punktlager i Call&Report. Som et supplement til linjelager og aktivitetsområder kan du nå bruke punklager, hvilket er perfekt når du trenger å tømme søppelkasser, lager belysning eller tømme sluk.

Du kan velge mellom å importere shape-filer direkte i Call&Report eller å opprette et punktlag basert på flagg du setter på en rute. Når et punktlag er valgt ser utøveren hvor handlinger skal utføres på et kart, direkte i appen.

For mer info, og om du vil komme i gang, kan du ringe en selger eller fylle ut skjemaet nedenfor.