Med Call&Report sine kartfunksjoner kan du enkelt importere eller tegne flere ulike typer kartlag.

Velg mellom linjelag, punktlag eller områdelag, du kan begynne å tegne direkte i Call&Report eller importere fra andre systemer. I tillegg kan du justere deres importerte og eksisterende lag direkte i kartet vårt.

På denne måten legges det til rette for arbeidet med å justere enkeltveger eller områder som er lagt til eller ikke er aktuelle fra tidligere sesonger.