Ha oversikt over hvordan kjøretøyene deres brukes, og unngå papirarbeid og ubehagelige overraskelser. WorkMirror elektronisk kjørebok oppfyller det norske skattekontorets krav til dokumentasjon og har Norges laveste priser på en elektronisk kjørebok.

Med WorkMirrors sporingssendere kan du holde oversikt over hvor utstyret ditt er og hvor lenge det har vært der.
Sporingssenderen kan plasseres på containere, vekselplatt, dumpere, A-rammer eller annet utstyr.