Planlegg arbeidet i Kartet

Planlegg arbeidet i Kartet

Med Call&Report sine kartfunksjoner kan du enkelt importere eller tegne flere ulike typer kartlag. Velg mellom linjelag, punktlag eller områdelag, du kan begynne å tegne direkte i Call&Report eller importere fra andre systemer. I tillegg kan du justere deres...
Oppfølging i sanntid

Oppfølging i sanntid

”Hvordan ligger vi an med snøryddingen?” Call&Reports GPS-system for vintervedlikehold av veg gir deg raskt en oversikt over hvor alle ressurser til enhver tid befinner seg, hva og hvor mye som er utført og hva som gjenstår. Ved hjelp av den informasjonen kan du...
Fakturakontroll og fakturagrunnlag

Fakturakontroll og fakturagrunnlag

Det er enkelt å opprette rapporter for fakturagrunnlag og fakturakontroll i Call&Report. I vår Økonomimodul kan du sette flere priser på både ressurser og aktivitetstyper, men også overtid. Dette settes så sammen i en finansiell rapport. I rapporten presenteres...
Elektronisk kjørebok

Elektronisk kjørebok

Ha oversikt over hvordan kjøretøyene deres brukes, og unngå papirarbeid og ubehagelige overraskelser. WorkMirror elektronisk kjørebok oppfyller det norske skattekontorets krav til dokumentasjon og har Norges laveste priser på en elektronisk kjørebok. Med WorkMirrors...
Punktlager

Punktlager

Nå kan du bruke punktlager i Call&Report. Som et supplement til linjelager og aktivitetsområder kan du nå bruke punklager, hvilket er perfekt når du trenger å tømme søppelkasser, lager belysning eller tømme sluk. Du kan velge mellom å importere shape-filer direkte...
Signalinnganger på CR01

Signalinnganger på CR01

Det er nå mulig å koble signalinnganger til vår CR01. Dette betyr at du ikke trenger å trykke manuelt når du begynner å brøyte / pusse / salte. Ved hjelp av signalinngangen vises det nå når handlingen starter og slutter. Selvfølgelig har du fremdeles muligheten til å...