Slik fungerer det

Starte oppdrag...

Med Call&Report kan du enkelt kalle ut en enkelt person eller en hel gruppe på oppdrag, for.eks. brøyting, salting, sanding eller andre aktiviteter.

Call&Report logger når oppdraget startes og avsluttes.

Rapportering av start og sluttid kan gjøres av arbeidsleder (via webbleser), den som utfører oppdraget (via mobiltelefon) eller automatiskt (via en AVL-enhet).

Kontroller at alt går som planlagt...

Så fort et oppdrag har startet kan du følge det via Call&Report. Du får en bra oversikt av hvilke oppdrag som utføres akkurat nå, av hvem og når de startet. Med Call&Report GPS kan du også følge oppdragene i et kart.

Følg opp...

Du kan enkelt ta fram informasjon om et oppdrag som ble utført igår, forrige uke, siste måned eller for flere år siden. Du kan se når oppdraget ble utført, av hvem, og hvor personen befant seg ved et bestemt tidspunkt.

Om du vil ta frem statistikk gjør du raskt et utvalg på tid, type av aktivitet eller person. Du får da en detaljert liste på alle aktiviteter som stemmer med ditt utvalg. Informasjonen kan du deretter skrive ut eller eksportere til fil.

I kartene kan du se hvor kjøretøy befinner seg, vilken jobb de utfører, om de er i bevegelse eller stillestående, etc.