Hvem vi er

Bakgrunn

Enera har tilbudt løsninger for automatisert kommunikasjon siden 1995. Vi startet vår virksomhet som konsulentfirma for transportindustrien og leverte bl.a. system for optimering av vintervedlikehold og automatisk utkalling av sjåfører. System som brukes for vintervedlikehold må fremforalt oppfylle tre krav:

  1. Enkelt: ditt system må kunne brukes av alle; også av personer med veldig liten dataerfaring.
  2. Stabilt:  ditt system må få ut brøyte- og saltmaskiner på veiene raskt og under alle forhold; liv og eiendom står på spill.
  3. Avansert: ditt system må være så avansert at det selvstendig kan bemanne kjøretøy og om det behøves, søke opp folk på alternative kontaktnummer eller ringe opp reservepersonal.

I vårt samarbeid med vinterveibransjen har vi skaffet oss mye erfaring. Under intensive vintersesonger har vårt system blitt satt på prøve og har gang etter gang prestert som forventet. Et system som brukes intensivt avslører selvsagt raskt hvor forbedringer kan gjøres. Vi har lyttet, analysert og forbedret. Som resultat av dette kan vi idag konstatere at våre kunder finns ikke bare i vintervveibransjen, men også i en mengde ulike bransjer: 

  • bank- og finans
  • kjernekraft, gass- og kjemiindustri
  • militær
  • flyplasser
  • kommuner og sykehus

Forretningsidè

Enera er et internationalt firma med stabil tilvekst og økonomi. Våre kunder er trygge i sitt samarbeid med oss. Vår tilvekst er helt og holdent organisk, uten tilførsel av risikokapital. Vi tror på langvarige relasjoner med både våre forhandlere og kunder. Vår målsettning er å alltid tilby kundesupport av høyeste kvalitet; våre kunder skal oppleve at deres investering i våra produkter betaler seg i form av pålitlig og effektiv kommunikasjonshåndtering.