Arbeidsledelse og rapportering

Hurtigfakta

Call&Report er en webbasert tjeneste for utkalling og oppfølgning av personal og aktiviteter. Call&Report logger i realtid hvem som jobber med hva og når. Call&Report kan også brukes med GPS for å logge aktiviteter geografisk.

Klikk på hurtigfakta å få rede på hvordan Call&Report fungerer.

Produktinformasjon

Call&Report effektiviserer, dokumenterer og kvalitetssikrer din virksomhet. Statistikk lar deg følge opp virksomheten på en meget enkel måte samt gir deg et grunnlag for planlegging av neste sesong.

På produktsiden får du mer informasjon om Call&Reports ulike funksjoner og tilvalg. Her beskriver vi nærmere vår GPS utrustning.

Bruksområder

Call&Report kan brukes innenfor alle virksomheter der arbeide som utføres av mobil personal behøver dokumenteres og følges opp. Eksempel på virksomheter er vintervedlikehold av vei, gressklipping, sopning, vaktmestertjenester med mer. Call&Report kan også brukes som elektronisk kjørebok.

Les mer under bruksområder om hvordan Call&Report kan brukes innen ulike virksomheter.